Missie en visie KAB

MISSIE KAB
De KAB is voor de aangesloten verenigingen het instituut dat zorg draagt voor afhandeling van klachten en is een stabiele organisatie die in een complexe omgeving optreedt als sparringpartner en belangenbehartiger binnen het krachtenveld van gezondheidszorg, overheid en zorgverzekeraars.

VISIE KAB
De KAB wil door goede kwaliteitswaarborging een onderscheidende tussenpersoon zijn die een stevigte onderhandelingspositie inneemt naar stakeholders, waaronder gezondheidszorg, zorgverzekeraars en overheid, om de belangen te behartigen van de aangesloten verenigingen en daarnaast wil de KAB het klachtrecht waarborgen.

Folder
Download hier de KAB folder

 
Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de Natuurlijke Geneeskunst (NWP) Zhong - Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde
e-mail